Wszechnica Filozoficzna

 

 

Ruszyła Wrocławska Wszechnica Filozoficzna

Wszystkie spotkania będą odbywały się w niżej wymienione piątki, w godz. 16:30-19:00,
w Auli Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu,
ul. P. Skargi 29/31.

18 marca 2011
dr Michał Głowala, Dlaczego ludziom źle bez cnót? Jan od św. Tomasza (1589-1644) o cnotach i wadach moralnych
1 kwietnia 2011
mgr Justyna Głowala, Czym jest prawo naturalne i czy musimy się go słuchać?
15 kwietnia 2011
dr Zbigniew Pietrzak, Czego człowiek może dowiedzieć się o sobie obserwując zwierzęta?
29 kwietnia 2011
mgr Wojciech Mackiewicz, Czym jest czas? Wybrane koncepcje filozoficzne
13 maja 2011
dr Patrycja Szyprowska, Dlaczego Platon pisał dialogi?
27 maja 2011
dr Łukasz Nysler, Podstawy moralności – perspektywa naturalistyczna
10 czerwca 2011
mgr Paweł Mroczkiewicz, Czym jest filozofia w ujęciu Ludwiga Wittgensteina?

Na wszystkie spotkania Wszechnicy wstęp wolny. Osobom, które będą obecne na co najmniej 4 z 7 planowanych spotkań Wszechnicy proponujemy zaświadczenia potwierdzające ich udział w tym przedsięwzięciu (zaświadczenia te mogą być wykorzystane m.in. przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela).
Kontakt: dr Łukasz Nysler, lukasz.nysler@uni.wroc.pl